תנאי הזמנה מלאים עבור הזמנת הפלגות סלבריטי קרוזס בקוד מחיר מוזל Non Refundable Deposit - NRD

* התנאים נכונים להיום ועשויים להשתנות על פי שיקול דעת של חברת השייט

 

מקדמה ללא החזר (Non Refundable Deposit" – NRD")

הזמנה שמבוצעת בקוד מחיר של מקדמה ללא החזר (הזמנת NRD) מחייבת תשלום מקדמה ללא החזר במעמד ביצוע ואישור ההזמנה. המקדמה לא תוחזר בשום אופן לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה ע"י תשלום מקדמה מלאה עבור כל האורחים בחדר. יש לשלם את מלוא המקדמה ללא ההחזר וכן לספק את השמות והגילאים המלאים של האורחים בעת ביצוע ההזמנה. התנאים הנ"ל חלים גם על הזמנות של חדרים בקטגוריותGTY  (חדרים ללא בחירה) ושל סוויטות מקטגוריהGS  - Grand Suite ומעלה בהפלגות נבחרות.

אנא שימו לב: אין אפשרות להזמין סוויטות  מקטגוריה GS ומעלה או חדרים בקטגוריה GTY בקוד מחיר אחר, קוד NRD בקטגוריות הנ"ל הינו ברירת מחדל. 

 

תנאי ביטול/שינוי הזמנת NRD

אם אורח מבטל הזמנה שהוזמנה בקוד NRD למעלה מ-60 יום לפני מועד ההפלגה, סלבריטי קרוזס תנפיק שובר להפלגה עתידית (FUTURE CRUISE CREDIT" - FCC”) עבור האורחים ששמם מופיע בהזמנה שבוטלה, על-סך המקדמה ששולמה, בקיזוז דמי ביטול בסך 100$ לכל אורח בהזמנה.

השובר להפלגה עתידית תקף אך ורק להפלגות על אניות חברת סלבריטי קרוזס, היוצאות לא יאוחר מ-12 חודשים בדיוק לאחר תאריך הנפקת השובר ("תאריך תוקף השובר"). כל סכום שנשאר בשובר לאחר מועד פקיעת התוקף יבוטל ויימחק.

השובר להפלגה עתידית אינו ניתן להעברה, לא ניתן לקבל החזר בגינו ולא ניתן להמירו תמורת פיצוי כלשהו, זיכוי או מזומן. עבור הזמנות בקוד NRD, שסכום המקדמה הנדרש עבורן ע"י חברת השייט הינו 100$ לאדם או פחות, לא יונפק שובר FCC להפלגה עתידית או כל פיצוי אחר.

אם אורח מבטל הזמנה בקוד NRD מ-59 ימים לפני מועד ההפלגה ומטה, יחולו על ההזמנה תנאי הביטול הסטנדרטיים של סלבריטי קרוזס במקום תנאי הביטול של תכנית המקדמה ללא ההחזר.

בכל פעם שאורח משנה את האנייה או את תאריך ההפלגה בהזמנת NRD, הוא יחויב בדמי שינוי בסך 100$ לאדם והחיוב יתווסף לחשבון של ההזמנה המעודכנת.

 

מקרא קיצורי מילים באנגלית :

  • Non-Refundable Deposit Booking) NRD / NRDB) - הזמנה בקוד מחיר מוזל שלאחר אישורה, סכום המקדמה לא יוחזר כאמור בתנאים למעלה.
  • Future Cruise Credit)  FCC) - שובר זיכוי להפלגה עתידית.